Hjernen er aldrig i ro og lige nu, mens du læser denne tekst, er den fyldt med betabølger. Hvis din opmærksomhed vandrer, måske når du en zone ud eller dagdrømmerierne starter, så vil der bliver produceret flere alfabølger og genkender du det du lige har læst, vil der kunne registreres en højere andel af deltabølger i din hjerne. Uanset hvor du er, eller hvad du laver, er der altid hjerneaktivitet. Men hvad betyder det? Hvorfor er det vigtigt? Og kan den viden hjælpe dig med noget?Din fantastiske hjerne indeholder milliarder af celler, der kaldes neuroner. Disse neuroner bruger elektriske ladninger til at kommunikere med hinanden. Mens de kommunikerer, kan de måles ved hjælp af en EEG-maskine, en elektroencefalogram og afhængigt af, hvad du laver på tidspunktet, vil disse meddelelser vise sig som forskellige typer af hjernebølger.

Hjernebølger måles i styrke (amplitude), dvs. hvor kraftige de er og i hastigheden (frekvens), dvs. hvor hurtigt de svinger. Hjernebølgerne svinger med forskellig hastighed (frekvens) afhængig af bevidsthedstilstanden. Frekvensen måles i cycler pr. sekund og benævnes Hertz (Hz). Også styrken (amplituden) af hjernebølgen varierer. Styrken (amplituden ) måles i mikrovolt.

Hjernen kan frembringe en række bølger, men generelt falder de ind i en af de 4 typer angivet nedenfor.1.Betabølger
Betabølger ligger på en høj frekvens mellem 14 og 37 Hz og du producerer disse når du er bevidst, når du er vågen.

Betabølger er forbundet med alt, hvad du gør i en bevidst tilstand såsom når du, tænker, læser, Skriver, spiser, taler, går og løser problemer.

Hver gang du fokuserer på noget, vil der være flere betabølger til stede. De er også stimuleret, når du bevidst anvender din hukommelse.

Det vil sige, at betabølger er de bølger der er flest af når du er vågen, det er dog værd at bemærke, at alle typer af bølger er til stede, men de andre tre er bare ikke så dominerende.


2. Alfabølger
Alfabølger indtager området mellem 7 og 14 Hz og forekomme under rolige og afslappede perioder.

Mens betabølger repræsenterer dit bevidste sind, er alfabølger dem, der opstår mellem dit bevidste og ubevidste sind og der produceres derfor flere alfabølger, når din hjerne er i hvile, når den ikke er fyldt med tanker. Det vil sige, at du er afslappet, men du mediterer ikke. Alfa tilstanden beskrives ofte som værende i "nuet".

Disse bølger er langsommere end beta, hvilket er grunden til alfa er ideel til at lære. Det giver dig det mentale rum og ro til at absorbere og fordøje oplysninger.

Bare det, at du lukker øjnene gør, at din hjerne automatisk producerer flere alfabølger. Alfa tilstanden er også god, hvis du udøver fokuseret meditation for f.eks. at reducere stress og angst og for at hjælpe dig med at håndtere smerte og ubehag.


3. Thetabølger
Som beskrevet ovenfor er det betabølgerne, der har kontrol, når du er vågen og anvender dit bevidste sind. Når du bliver mere afslappet tager alfabølgerne over, men her er du som sagt stadig vågen, men i ro og i ”nuet”.

Når dit ubevidste sind tager over, er det thetabølgerne der anvendes og disse ligger på frekvens 4 til 7 Hz. Der produceres flere thetabølger, når du er dybt afslappet, øver visualisering, dagdrømmer, er i en dyb hypnotisk trance eller lige før du falder i søvn.

Thetabølger er langsommere og de bliver ofte beskrevet som trin 1 søvn eller skumringstilstand. Du vil opleve det, når du ligger i sengen, lige inden du falder i søvn. Du er opmærksom på, at du ligger i sengen, selvom du mister følelsen af at ligge der. Og hvis du ikke falder i søvn i denne tilstand, kan nogen ret fantastiske ting ske.

Når thetabølger er dominerende, er dit bevidste sind mere eller mindre slukket. Det betyder, at du kan udnytte det potentiale som findes i underbevidstheden. Du kan få adgang til dine kreative side, du kan tune ind på din intuition, du kan drømme og opleve dyb meditation og du kan dykke dybt inde og hente erindringer.

Thetabølger er forbundet med hukommelse, følelser, og noget, der hedder "neuroplasticitet." (de forandringer, der sker i hjernens organisation som følge af erfaring). Det betyder, at i theta tilstand er din hjerne i stand til at reorganisere sig selv. Når du lærer noget nyt vil din hjerne f.eks. have brug for tid til at suge det til sig, da den både skal huske alle de nye oplysninger og gemme dem væk til senere brug. Dette gøres ved at danne nye forbindelser mellem hjerneceller og hver eneste af disse nye forbindelser ændrer din hjerne.

Anvendes denne evne vi mennesker har i ” Thetabølger tilstand” via hypnose, giver det mulighed for at foretage varige ændringer i hjernen.


4. Deltabølger
Deltabølger opstår, når du sover. Disse er de langsomste hjernebølger du kan producere og findes på den nederste ende af skalaen og er maksimum 4 Hz. Jo dybere du sover, jo flere deltabølger vil være til stede. Men selvom du sover betyder det ikke, at der ikke er en masse i gang.

Deltabølger er særligt effektive til at hjælpe dig med at, få en god nats søvn, fremme helbredelse naturligt indefra og ud og Booste dit immunforsvar. Deltabølger er også vigtige for regulering af mange af de ubevidste kropsfunktioner, så som puls og fordøjelse.