Spark eksamensangsten ud af dit livAngst er en grundlæggende del af vores menneskelige beredskab, som sætter os i stand til at kunne reagere hurtigt, når der er fare på færde. Derfor er angst en naturlig reaktion, som alle mennesker med al sandsynlighed vil opleve på et tidspunkt i deres liv.En angstlidelse er karakteriseret ved at kroppens alarmberedskab går i gang, uden at der er en reel fare på færde, og da eksamensangst oftest opleves som en kraftig fysisk reaktion, vil der være en trang til at reagere på truslen ved enten at flygte eller bekæmpe det farlige. I situationer, hvor man ikke umiddelbart med vores fornuft kan identificere en konkret trussel, kan man komme til at opleve angsten som forkert, irrationel eller sygelig, men det er den ikke.


Angst i forbindelse med eksamen er dog uhensigtsmæssig, da symptomerne på angst i sig selv gør det sværere for den ramte at præstere i eksamenssituationer. Dette skaber ofte en yderligere angst for, at angsten skal opstå – en såkaldt forventningsangst. Forventningsangsten er således tæt forbundet med den angst, der opstår i selve eksamenssituationen. Forventningsangsten bliver udløst i situationer, der minder den ramte om at skulle til eksamen. Det kan eksempelvis være eksamensforberedende undervisning eller blot tanken om at skulle til eksamen. Denne forventningsangst kan gradvist forværre det, som til at begynde med blot var en lettere ængstelse og nervøsitet i forbindelse med selve eksamenssituationen, til at blive en behandlingskrævende

Kilde: Netdoktor.dk