Når du hilser på en, skal du holde fokus på personen idet øjeblik, hvor du smiler, da det ellers vil opfattes som om dit smil er til alle dem, som er inden for dit synsvidde.

Stop op, og se den anden person i øjnene, og lade så et stort og varmt smil fylde hele dit ansigt.

Selvom forsinkelsen er mindre end et sekund, vil det overbevise folk om, at dit smil er oprigtig og personligt. Et langsommere smil tilføjer mere rigdom og dybde til, hvordan folk opfatter dig.